Actievoorwaarden Corput Coins

  1. Corput Coins kunnen uitsluitend worden ingewisseld voor cadeaus die via dit spaarsysteem worden aangeboden. Onder geen beding kunnen Corput Coins worden ingewisseld voor financiële waarden, zoals contant geld en/of korting.
  2. De Corput Coins spaaractie heeft geen einddatum, maar All Office Van den Corput behoudt zich het recht voor om de spaaractie met terugwerkende kracht te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding aan de deelnemers verschuldigd zal zijn.
  3. Eventuele fiscale lasten die deze spaaractie met zich meebrengt worden volledig door de deelnemers gedragen.
  4. Persoonsgegevens van de deelnemers kunnen worden opgenomen in een bestand van All Office Van den Corput om hen op de hoogte te houden van acties/promoties door middel van een nieuwsbrief of andere communicatievormen. Indien de deelnemer dit niet wenst kan hij/zij dat telefonisch of via e-mail laten weten.
  5. Alvorens de Corput Coins verzilverd kunnen worden dienen vervallen facturen betaald te zijn.
  6. Heeft u vanwege bedrijfsorganisatorische redenen meerdere debiteurnummers dan kunt u vragen verschillende saldi over te boeken naar een door u aan te geven debiteurnummer.
  7. U ontvangt Corput Coins over de omzet per kalenderjaar.
  8. Corput Coins zijn onbeperkt ‘houdbaar’ d.w.z. u kunt de gespaarde Corput Coins gewoon meenemen naar het volgende jaar.
  9. Deelname aan deze spaaractie houdt het onvoorwaardelijke aanvaarden van de actievoorwaarden in.
Site by NoBears
Trekpot 10   4825 BN   Breda | Boerenverdriet 2   4613 AK   Bergen op Zoom | 076-5810950 | info@vandencorput.nl